• Slide – 1

Pult centralizované ochrany

Napojení na moderní dohledové centrum

Monitorovací služby pultu centrální neboli centralizované ochrany PCO jsou založeny na přenosu signálů z monitorovacích zařízení (EZS, EPS, CCTV a EZS Videofied), které nepřetržitě monitorují sledované objekty. Získaná data (informace) z monitorovacích systémů jsou přenášena na Dohledové centrum PCO, a v případě odchylky situace zjištěné v monitorovaném objektu od normálu iniciuje smluvně dohodnutou reakci s klientem (výjezd hlídky, předání informace servisní organizaci, předání informace policii ČR atd.). Přenos a předávání dat probíhá v systému PCO prostřednictvím digitálních komunikačních formátů.

Monitoring 24/7

Pult centralizované ochrany funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Monitoring pomocí PCO funguje i při výpadku elektrické elektřiny díky našim automatizovaným zálohám napájecích okruhů. V případě dlouhodobého výpadku je možné zajistit výjezd zásahové skupiny, která bude objekt střežit do vyřešení situace.
Službu PCO je možné objednat si i na klíč. Tým profesionálů zajistí vše, od instalace na místě až po konečné připojení na pult centralizované ochrany D.I.SEVEN.

Monitorovací zařízení

CCTV = bezpečnostní kamerové systémy, které slouží k nepřetržitému sledování hlídaných prostor, díky nim je možné v dohledovém centru sledovat aktuální dění a v případě potřeby využít archivované záběry

EZS = elektronické zabezpečovací systémy (čidla), jedná se především o poplachové a tísňové hlásiče, které Vás ochrání před neoprávněným vniknutím do střeženého objektu

EZS Videofied = poplašná videoverifikace / poplašné vizuální ověření situace slouží k zachycení krátkého videozáznamu těsně po narušení objektu, díky němu mohou proškolení operátoři snadněji vyhodnotit hrozbu a reagovat dle smluvených pokynů

EPS = elektronické požární systémy je požárně bezpečnostní zařízení, které informuje o vypuknutí požáru