• Slide – 1

Náhradní plnění

Jak se počítá náhradní plnění?

Výpočet náhradního plnění  vyhláškou č. 518/2004 Sb., konkrétně čtvrtou částí § 15-20. Výše povinného podílu potom závisí na přepočteném počtu zaměstnanců Vašich zaměstnanců v daném roce.

Další důležitou hodnotou pro výpočet náhradního plnění je průměrná mzda za I. – III. čtvrtletí předcházejícího roku, která se vyhlašuje statistickým úřadem zpravidla začátkem nového roku. Pro rok 2022 prozatím nebyla vyhlášena, proto uvedeme příklad výpočtů s hodnotou roku 2021. Hodnota průměrné mzdy za I. – III. čtvrtletí roku 2021 činila 37 047 Kč. Jak je to s náhradním plněním 2022?

Koho se náhradní plnění týká?

Náhradní plnění se týká všech zaměstnavatelů, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Dle zákona musí povinně zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením, což při celkovém počtu 100 zaměstnanců činí 4 OZP zaměstnance.

Příklad výpočtu náhradního plnění pro rok 2022

Celkový počet zaměstnanců100
Povinný podíl zaměstnávání OZP z celkového počtu zaměstnanců4%
Povinný podíl zaměstnávání OZP ze 100 zaměstnanců4 OZP
Průměrná měsíční mzda 2021 (I.-III. Q) v Kč37 047 Kč

Pro splnění povinného podílu náhradním plněním, musíte odebrat služby ve výši

Náhradní plnění za 1 OZP osobu7 x 37 047 000 Kč = 259 329 Kč
Náhradní plnění za 4 OZP osoby4 x 259 329 = 1 037 316 Kč

Finanční odvod státu, pokud nezaměstnáváte vlastní OZP, ani nevyužijete náhradní plnění

Finanční odvod státu za 1 zaměstnance2,5 x 37 047 Kč = 92 617, 50 Kč
Finanční odvod státu za 4 zaměstnance4 x 92 617, 50 = 370 470 Kč

Limit za 1 OZP zaměstnance ze strany poskytovatele

Limit pro náhradní plnění za 1 OZP zaměstnance36 x 37 047 Kč = 1 333 692 Kč

S náhradním plněním ušetříte svůj čas i peníze. Odeberete užitečné výrobky či služby, které spotřebujete a prospěšně tak investujete své peníze, místo toho, abyste je vydali bez užitku, jako v případě finančního odvodu státu.